Month: September 2022

Anksioznost- šta je i šta sa njom?

Anksioznost- šta je i šta sa njom?

Anksioznost je, uz strah, sastavni deo života i predstavlja jednu od neprijatnih emocija koje su životno održavajuće. Razlika između anksioznosti ...

U okviru serijala "Jednaka šansa za sve" podržanom od strane Grada Kragujevca koji snima naša Hit Plus televizija  imali smo priliku da razgovaramo sa Andreom Dimitrijević, predsednicom udruženja.  

Sidro – Mesto Podrške Porodici

U cilju da olakša i unapredi život roditelja dece sa razvojinim poteškoćama u Kragujevcu je osnovano udruženje "Sidro".  Polazeći od ...

Mentalno Zdravlje i Stigma

Mentalno Zdravlje i Stigma

Po podacima dostupnim u UNICEFovoj viziji za mentalno zdravlje i blagostanje, u Srbiji se još uvek nerado govori o mentalnom ...

Strana 2 od 2 1 2