Dan Sećanja na Žene Žrtve Nasilja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je podovom Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koji je Vlada Srbije ustanovila 18.maja 2017. godine u cilju podsećanja na rizik od femicida i njegove posledice, da iskazuje puno razumevanje za zabrinutost građanki i građana i izražava duboku žal za svim ubijenim ženama i devojčicama, saosećajući ujedno i sa svim ženma i devojčicama koje su izložene nekom vidu nasilja.

U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je tokom 2021. i 2022. godine izradilo nekoliko zakonskih, podzakonskim i strateških dokumenata u oblasti unapređenja ljudskih prava sa ciljem sprečavanja nasilja nad ženama.

Reč je o Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, sa pripadajućim pravilnicima, zatim o Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije od 2020. do 2030. godine, Strategije za rodnu ravnopravnost od 2021. do 2030. godine i o Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji od 2022. do 2030. godine, sa svim pratećim akcionim planovima.

U Zakonu o rodonoj ravnopravnosti jedno poglavlje je posvećeno sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, čime je Ministarstvo dalo svoj doprinos dodatnom jačanju pravnog okvira za borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog smatra da je, s jedne strane, potrebno da se zakonski okvir unapredi, a sa druge strane, da se poboljša primena postojećih zakonskih rešenja. U tom smislu, Ministarstvo će se, u okviru svojih nadležnosti, i dalje zalagati za to da se obezbede sve pretpostavke za bolju primenu propisa u cilju zaštite i poboljšanja kvaliteta života žena i devojčica u Srbiji.

Takođe, Ministarstvo će i dalje pružati svoj doprinos u borbi protiv kulture nasilja, uz istovremenu afirmaciju ključnih demokratskih društava, vrednosti tolerancije, dijaloga i međusobnog uvažavanja, navodi se u saopštenju.

Povezani Postovi

Batočina
Sunday, May 26, 2024
broken clouds
23 ° c
39%
13.47mh
79%
24 c 11 c
Mon
24 c 10 c
Tue
21 c 14 c
Wed
25 c 12 c
Thu
Sledeći post