Tag: Udruženje Sidro

U okviru serijala "Jednaka šansa za sve" podržanom od strane Grada Kragujevca koji snima naša Hit Plus televizija  imali smo priliku da razgovaramo sa Andreom Dimitrijević, predsednicom udruženja.  

Sidro – Mesto Podrške Porodici

U cilju da olakša i unapredi život roditelja dece sa razvojinim poteškoćama u Kragujevcu je osnovano udruženje "Sidro".  Polazeći od ...